Koncentration, selvtillid og selvværd

Koncentration, selvtillid og selvværd

Har du koncentrationsbesvær så kan hypnose være en mulighed for at styrke din evne til at koncentrere dig. Der er en årsag til hvorfor din opmærksomhed forsvinder fra det du bevidst forsøger at koncentrere dig om. Ved hypnose kan vi finde årsagen og du vil igen kunne blive koncentreret og fokuseret på de ting som interesserer dig. Der er forskel på selvtillid og selvværd. Selvtillid er de ting vi har tilegnet os gennem hvad vi har lært i livet. Den ”faglige” del. Mens selvværd er den person vi er. De holdninger og personlige egenskaber som vi indeholder. Selvværd er den personlige del. Har du oplevet følelsen af at folk retter personlige ”angreb” mod dig – så er det muligt at du opfatter situationen med dit selvværd i stedet for din selvtillid. Hypnose kan øge selvværdet som igen øger muligheden for at øge selvtilliden.